Featured image 1
12
Jul

ใส่ใจสักนิด กฎข้อบังคับที่รถบรรทุกจำเป็นต้องรู้

รถบรรทุกกับการขนส่งเป็นของคู่กันมาอย่างยาวนาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในภาคธุรกิจ และด้วยจำนวนที่มากรวมถึงการใช้งานหลากหลายรูปแบบทำให้ต้องมีกฎระเบียบมาใช้ในการควบคุม เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและรักษาเส้นทางวิ่งของรถไม่ให้ทรุดโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้กฎต่างๆ มีการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้เหมาะสม โดยปัจจุบันมีเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้รถบรรทุกจำเป็นต้องรู้หลายอย่างซึ่งเราสรุปมาให้ในบทความนี้

ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด

            เรื่องแรกเลยที่คนใช้รถบรรทุกจำเป็นต้องใส่ใจและปฏิบัติตามก็คือน้ำหนักบรรทุกของรถที่กฎหมายบังคับใช้ โดยหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับระหว่าง 10,000-100,000 บาท  ซึ่งผู้ที่จะต้องจ่ายค่าปรับก็คือบริษัทที่ทำการขนส่ง ลูกค้าปลายทางหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุกของรถแต่ละประเภทเอาไว้ดังนี้คือ

-รถบรรทุก 4 ล้อ บรรทุกได้ไม่เกิน 9.5 ตัน

-รถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน

-รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน

-รถบรรทุกพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ บรรทุกได้ไม่เกิน 50.5 ตัน

            การที่กฎหมายกำหนดเรื่องน้ำหนักบรรทุกเอาไว้นั้นเนื่องจากรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินมีส่วนทำให้ถนนเสียหายและเกิดปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากถนนที่ชำรุด งบประมาณที่ต้องสูญเสียไปเพื่อซ่อมแซม ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเราจึงควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับถนนหนทางและยังไม่ต้องมาเสียค่าปรับอีกด้วย

 

ต้องติดตั้งอุปกรณ์ล็อกสินค้าเพื่อความปลอดภัย

ใส่ใจสักนิด กฎข้อบังคับที่รถบรรทุกจำเป็นต้องรู้ [Trucks driving rules and regulations]

            ความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกและตรวจสอบให้ดีก่อนการเดินทางอาจำให้ของที่บรรทุกมาร่วงลงสู่พื้นทำให้รถที่ตามมาเกิดอุบัติเหตุ หากเป็นของที่แข็งและมีน้ำหนักก็อาจทำให้ถนนชำรุดเสียค่าซ่อมแซมตามมา ดังนั้นกฎหมายจึงระบุเอาไว้ชัดเจนว่ารถบรรทุกที่ไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท พนักงานขับรถมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และอาจถูกระงับใบขับขี่อีกด้วย

 

รถบรรทุกต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง

            หลายครั้งที่รถบรรทุกนั้นจำเป็นต้องทำการขนส่งในช่วงเวลากลางคืน สิ่งที่ตามมาก็คือทัศนะวิสัยในการมองเห็นย่อมรถลง นอกจากอุปกรณ์ให้แสงสว่างของรถแล้วกฎหมายยังบังคับให้ต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง เอาไว้ที่ด้านหลังตามตำแหน่งที่ระบุเพื่อให้รถคันหลังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

 

ต้องมีการติดตั้งระบบ GPS

            ข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการติดตั้งระบบติดตาม GPS ให้กับรถบรรทุกและเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบ โดยบังคับใช้กับรถลากจูง รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ซึ่งข้อดีของการติดตั้งระบบ GPS นั้นก็คือสามารถตรวจสอบเส้นทางการวิ่ง ตำแหน่งของรถ ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ เพื่อนำมาประเมินผลหรือตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหาขึ้น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ติดตั้งจะทำให้ไม่สามารถต่อทะเบียนรถกับกรมการขนส่งได้ จนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย

 

            ทั้ง 4 เรื่องที่ว่ามาหากมองลงไปในรายละเอียดและวัตถุประสงค์แล้วจะพบว่าข้อบังคับต่างๆ ออกมาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน ที่ต้องใช้งานร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมาตรฐานการขนส่งในระดับสากลอีกด้วย ในฐานะของคนใช้รถบรรทุกยังไงก็ควรใส่ใจในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เพียงเพราะกลัวเสียค่าปรับแต่เพื่อเป็นการสร้างสำนึกที่ดีร่วมกันบนท้องถนนที่ถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ของเรานั่นเอง

ติดต่อเรา

สมัครรับข้อมูลของเราเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ได้ก่อนใคร เพียงกรอกอีเมลได้แล้ววันนี้